navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Klopjacht op goedkope fotobiologische cellen

Samenvatting

Duurzame energie en voedselvoorziening

Het nationale programma BioSolar Cells, waarin 9 kennisinstellingen en 25 bedrijven participeren wil de komende vijf jaar de wetenschappelijke basis tversterken voor de duurzame productie van bio-energie en voedsel via het efficiënter benutten van het biologische proces van fotosynthese. Dat is het natuurlijke systeem waarmee planten zonlicht gebruiken. Het programma krijgt € 42 miljoen euro steun van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, NWO, universiteiten en andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Laag gebruik zonne-energie
Onder BioSolar Cells vallen ongeveer vijftig projecten waarin onderzoekers manieren zoeken om fotosynthese verder te ontwikkelen en te benutten. Groene planten gebruiken zonnestraling al meer dan drie miljard jaar en hebben in die tijd een grote variatie aan biologische processen ontwikkeld. Via het vernuftige proces van fotosynthese benutten planten deze energie om met koolzuurgas en water voedingsstoffen te produceren, waarbij ze zuurstof uitstoten. De plant gebruikt echter niet meer dan 1 à 2 procent van de zonne-energie.

Grotere efficiëntie
De onderzoekers in het BioSolar Cells programma zetten in op het vergroten van de efficiëntie in planten en micro-organismen, systemen zoals kunstmatige bladeren, en op combinaties daarvan. Dat gebeurt zowel op het niveau van planten en cellen, als op dat van moleculaire systemen. Daarmee leggen ze de basis voor goedkope fotobiologische cellen, zoals fotovoltaïsche cellen op basis van silicium, die in staat zijn in korte tijd veel biomassa te produceren of zelfs direct vloeibare brandstoffen zoals methanol.

(pieth)
2011/07/07

 Meer informatie