navbar.frm 20180310 /woerden/art/1301825204.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Onderzoekers van de American Chemical Society hebben samen met collega's van de Harvard University aangetoond dat vlammen kunnen worden gedoofd met behulp van elektrische pulsen. Hiermee wordt de weg geopend naar een blusmethode die geen waterschade aan gebouwen en inventaris veroorzaakt en die geen gebruik maakt van blusmiddelen die schade aan het milieu kunnen veroorzaken.

De nieuwe technologie kan worden toegepast in sprinkler-achtige installaties en in draagbare 'backpack' vorm.

Bij hun experimenten maakten de onderzoekers gebruik van een 600 watt versterker die werd verbonden met een soort aanwijsstok. Hiermee waren ze in staat om een open vlam van ongeveer 30 cm hoog vrijwel onmiddellijk uit te doven. Het experiment bleek onbeperkt te kunnen worden herhaald.
Volgens de onderzoekers bestaat dit verschijnsel uit meerdere effecten die tegelijkertijd optreden, waaraan de interaktie van de elektriciteit met roetdeeltjes in de vlam voor het grootste deel bijdragen.

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens de voorjaarsconferentie van de American Chemical Society in Anaheim, California.

(pa0phb)
2011/04/03

Meer informatie:

Electrische velden kunnen vlammen doven

. .