navbar.frm 20180310 /woerden/art/1299850234.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

De aardbeving en de daar op volgende tsunami is een zo grote ramp, dat Google zijn internet netwerk ter beschikking heeft gesteld.

Op haar servers heeft Google een service geopend die behulpzaam moet zijn bij het lokaliseren van vrienden en kennissen in de getroffen gebieden. Het systeem heeft bij de recente ramp in Nieuw Zeeland reeds haar nut bewezen.
De noodfrequenties in de regio (IARU-3) zijn 3.600, 7.110, 14.300, 18.160 en 21.360 MHz. En, gesuggereerd door amateurs uit Japan, 7.130, 14.230 and 21.230 MHz.

(pa0phb)
2011/03/11

Meer informatie:

Tsunami- ramp 11 maart 2011

. .