navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

HF propagatie voorspellingen

Samenvatting

Progagatie voorspellingen zijn in overvloed op het internet te vinden.


In deze tijd van betrekkelijk lage zonneactiviteit zijn de condities niet om over naar huis te schrijven. De zon is de motor achter de geioniseerde lagen in de atmosfeer, weinig uitbartingen van de zon, weinig ionisatie in de ionosfeer.
Goed geioniseerde lagen zorgen voor de terugkaatsing van de radiogolven naar de aarde. VHF frequenties gaan er doorheen en verdwijnen zo in het heelal, terwijl HF signalen er door worden afgebogen en - verzwakt - weer naar de aarde terugkomen.

In de eerste helft van de 20e eeuw zijn uitgebreide studies gedaan naar de propagatie van radiogolven. Dat alles is samengevat in tabellen en formules en voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld in een computer programma. Dat programma is de basis van al de op internet gepubliceerde voorspellingen. Dat programma levert echter zeer veel gegevens op, dat kan verwarrend werken. Iedere gebruiker van het programma publiceert daarom een deel van die gegevens op een voor hem beste manier.

Sommigen vatten de uitkomsten wel erg kort samen: voor elke HF band een 'goed' tot 'slecht' gradaties van de condities.
Anderen, waaronder onze website, publiceren grafiekjes waarin voor een aantal plekken op aarde de kans wordt aangegeven voor elke HF-band dat er gewerkt kan worden op een bepaald tijdstip.

Weer anderen, bijvoorbeeld K7RA, schrijven een hele verhandeling over de toestand van de zon, die op verschillende websites is te lezen.
En onlangs trof ik op het internet een podcast aan van G0KYA. Daar kun je luisteren naar een verhandeling over de toestand van de zon en de relatie met grillige condities. Wel zo gemakkelijk,

(pa0phb)
2011/02/11

 Meer informatie

  • G0KYA gesproken propagatie bericht
  • WERON propagatie voorspelling
  • VE3EN Solar cycle 24