navbar.frm 20180310 /woerden/art/1288358026.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Als gevolg van de twee natuurrampen die Indonesia hebben getroffen zijn radioamateurs behulpzaam bij de rampenbestrijding.

ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) International Affairs Coordinator, Wisnu Widjaja YB0AZ deelde mede dat zijn organisatie meedoet met het team van het Disaster Management van het Directorate General Post enTelecommunications, Ministry of Communication en Informatie van de Republic Indonesia.
Zij zijn al werkzaan in het veld en leveren communicatie ondersteuning aan de overheid en lokale instanties in het gebied van de viulkaan Merapi en de het aardbevingsgebied bij Mentawai in West Sumatra

(pieth)
2010/10/29

Meer informatie:

Radioamateurs helpen bij rampen in Indonesia

. .