navbar.frm 20180310 /woerden/art/1287645880.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het land 'de Nederlandse Antillen' niet meer. Curaçao en Sint Maarten gaan verder als zelfstandige landen binnen het Nederlandse koninkrijk. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn voortaan bijzondere gemeenten van Nederland.


De minister van Economische Zaken neemt op telecommunicatiegebied de verantwoordelijkheid over van de Antilliaanse autoriteiten. Agentschap Telecom is aangewezen als toezichthouder en uitvoerder van de Wet Telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet Post BES in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze eilanden heten gezamenlijk Caribisch Nederland. Het agentschap geeft in Caribisch Nederland uitvoering aan alle taken op het vlak van telecom en post, en daarmee ook aan de taken die in het Europese deel van Nederland door de OPTA worden uitgevoerd. Agentschap Telecom wordt daarmee sectoraal toezichthouder in Caribisch Nederland.

Intensieve samenwerking met Curaçaose autoriteiten
Agentschap Telecom heeft met het Antilliaanse Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) afspraken gemaakt over intensieve samenwerking. Dit betekent dat de komende twee jaar BT&P in opdracht van Agentschap Telecom werkzaamheden zal uitvoeren. BT&P zal toezicht houden op de naleving van de telecomregels. Daarnaast voert BT&P telecomwetgeving uit. De daadwerkelijke besluiten zullen door het Agentschap Telecom worden genomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsconvenant tussen Agentschap Telecom en BT&P.

Antilliaanse wetgeving wordt Nederlandse wetgeving
De tot nu toe bestaande Antilliaanse wetgeving (Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen en de Postlandsverordening) is in Nederlandse wetgeving omgezet. Inhoudelijk is er zo min mogelijk gewijzigd. De Landsverordeningen heten nu de Wet op de telecommunicatievoorzieningen BES en Wet Post BES. De lagere regelgeving is ook vrijwel één-op-één omgezet. Ook de bestaande concessies en machtigingen blijven geldig na 10 oktober. Concessie- en machtiginghouders kunnen onder de huidige voorwaarden en voor dezelfde duur, gebruik blijven maken van hun rechten.

(pieth)
2010/10/21

Meer informatie:

Agentschap Telecom toezichthouder Caribisch gebied

. .