navbar.frm 20180310 /woerden/art/1286732375.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op zaterdag 23 oktober 2010 houden de Australische radioamateurs een nationale velddag.

In 2010 vieren de australiers het 100-jarig jubileum van de WIA, de 'Wireless Institute of Australia'. Het gehele jaar 2010 zijn activiteiten gepland, waarbij diverse lokale afdelingen betrokken zijn.

Op 11 maart 1910 ontmoetten een aantal gelijk gestemde radio enthousiaten elkaar in het hotel Australia in Sydney en richtten daar het 'Institute of Wireless Telegraphy of Australia' op. Een soortgelijke organisatie werd op 30 november in Melbourne gevormd, gevolgd door 'The Wireless Institute of Queensland' in 1912 en 'The West Australian Radio Club' in 1913. Op een later tijdstip werden de afzonderlijke verenigingen samen gevoed in de
'Wireless Institute of Australia'.

De nationale velddag is een nieuwe activiteit in Australie, het biedt de gelegenheid om apparatuur in het veld te testen en bovendien het grote publiek kennis te laten nemen van hun hobby. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van zonne- en windenergie.
WIA National Field Day - Saturday 23rd October 2010

(pa0phb)
2010/10/10

Meer informatie:

  • WIA 100 jarig jubileum

WIA nationale velddag

. .