navbar.frm 20180310 /woerden/art/1285012526.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op 13 september 2010 is overleden ons afdelingslid


OM KLAAS BERGHUIS (PA0KA)

Klaas was een radiozendamateur van het eerste uur, hij stond aan de wieg van onze mooie hobby, ook in zijn gezin stond zijn hobby centraal. Alle
familieleden waren op de hoogte van het woord en spraakgebruik binnen het radioverkeer wat gevoerd werd door hun vader.

Ook op vakantie werd de hobby bedreven, vanuit tent en caravan werden de verbindingen gelegd en waren er de experimenten met diverse antenne's.

Zelfbouw was er ook in die tijd en Klaas is daar tot op hoge leeftijd mee doorgegaan, zo was hij enkele weken voor zijn overlijden nog bezig met zijn
voeding te modificeren.

Door zijn slechtziendheid ging het de laatste tijd moeizamer, maar hij bleef actief, ook per e-mail had ik tot voor enkele maanden terug nog een
aangename briefwisseling over de hobby met hem.

Klaas mocht 92 jaar worden, met zijn heengaan verliezen wij een markante
man.
Wij wensen zijn familieleden sterkte met dit verlies.


Namens de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), afdelingsvoorzitter


(pa0phb)
2010/09/20
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

OM KLAAS BERGHUIS (PA0KA) silent key

. .