navbar.frm 20180310 /woerden/art/1279221182.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Met meer dan 18.000 nieuwe gelicenceerden in het eerste halfjaar van 2010 lijkt er een toenemende belangstelling te ontstaan voor het radioamateurisme in de USA. In heel 2009 heeft de FCC 16.844 nieuwe licenties uitgereikt.

Per juni 2010 waren er bijna 700.000 gelicenceerde radio amateurs in de USA., dat is 3 procent meer dan in het jaar daarvoor.
De ARRL heeft volgens eigen zeggen een grote rol gespeeld bij de toegenomen populariteit van het radioamateurisme, ook hebben zij een toename geconstateerd van het aantal amateurs dat zich had opgegeven als instructor of examinator.

(pa0phb)
2010/07/15

Meer informatie:

Hamradio populair in USA

. .