navbar.frm 20180310 /woerden/art/1277817233.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Het is een bekend gegeven dat elke nieuwe communicatie mode, ontwikkeld door amateurs, met argus ogen beken worden door de landelijke overheids instanties, die zich met communicatie bezig houden.

Communicatie is een recht dat elke overheid zich zelf graag toe eigent.
Gelukkig voor de Nederlandse radioamateur, hanteert onze AT een modern, regelend beleid. Bij ons mogen we in grote mate van vrijheid experimenteren op de aan ons toegewezen radiofrequenties.
Een belangrijk taboe blijven die activiteiten die zouden kunnen concurreren met de reguliere communicatie diensten.
In Frankrijk is hevige commotie ontstaan door de weigering van ARCEP, de Franse AT, om D-Star toe te staan.
De argumentatie die de overheid geeft is drieledig:
1. D-Star maakt het mogelijk dat radio amateurs hun apparatuur met het internet kunnen verbinden
2. D-Star kaamt gebruik van gecodeerde berichten, kunnen daarom voor terroristische doeleinden gebruik worden. Dus een nationaal
veiligheidsrisico.
3. D-Star maakt gebruik van patenten en licenties waarvan de eigenschappen niet openbaar zijn gemaakt. Dit zou strijdig zijn met art. 1.56 van de ITU Radiocommunications Rules
Elke radioamateur zal hieruit ogenblikkelijk de conclusie trekken dat niet alleen alle digitale modes voortaan taboe zijn, maar het zelfs verboden is om een PC, transceiver, enz. te gebruiken. Ik weet zelfs geen enkel radiocircuit te bedenken, waar geen patent aan verbonden zit.
Helaas is het een bekend gegeven dat politici weinig verstand hebben van (moderne) techniek. De franse radioamateurs doen daarom een beroep op hun Europeesche mede amateurs om de franse minister van industrie (de verantwoordelijk persoon voor deze middeleeuwse maatregel) tot andere gedachten te brengen.
Op de website van DRAF, Digital Radioamateur France, kunt u een petitie ondertekenen die gestuurd wordt naar het Europese Parlement

(pa0phb)
2010/06/29

Meer informatie:

Het einde van het experimenteel radio onderzoek in Frankrijk?

. .