navbar.frm 20180310 /woerden/art/1271428651.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Ik wilde even reageren op het onderstaande stukje over storing veroorzaakt door de kabel. Het zijn namelijk niet de kabelnetten die storen maar de binneninstallaties bij de mensen in huis. Het kabelnet zelf is minimaal >70dB afgeschermd dus daar komt niet veel straling meer uit of in. Dit is ook noodzakelijk om geen last te hebben van sterke signalen in de ether.


Als je gaat kijken naar de kwaliteit van de binnenshuis installaties in woningen zijn zijn die vaak van zeer slechte kwaliteit. Mensen prutsen maar wat aan. Men maakt gebruik van plastic connectors, coax die nog geen 20dB HF dicht is, kroonsteentjes als verbinding enz enz. Allemaal goedkope materialen. Hierdoor onstaan problemen. Enerzijds doordat deze huisnetten als antenne gaan werken en de kabelfrequenties gaan uitstralen waardoor wij zendamateurs hinder ondervinden, en anderzijds veroorzaken sterke ethersignalen storingen op kabelfrequenties. Een goed voorbeeld hiervan is de storing veroorzaakt door DVB-T (digitenne) waar veel klanten van kabelbedrijven last van hebben. Dit manifesteerd zich als ruis (sneeuw) in het analoge tv beeld.


Kortom in deze zijn het niet kabelnetten die niet in orde zijn maar de huisnetinstallaties in veel woningen. Waarom maken de kabelbedrijven zich hier dan wel druk over? Simpel, de klant meldt zich als eerste bij het kabelbedrijf met een klacht omdat deze zelf het onderscheid niet kan maken waar het probleem zit. Echter omdat het huisnet een verantwoordelijkheid van de klant is kan het kabelbedrijf hier niets mee. Helaas is het wel zo dat veel ontevreden klanten hierdoor hun aansluiting zullen opzeggen.


Vroeger (voor 1996) was het gebruikelijk om een 2-gats (radio+tv) aansluitdoos te plaatsen in de woonkamer. Tegenwoordig doet men dat anders. Nu plaatst men in de meterkast een galvanisch gescheiden 1-gats doos, ook wel a.o.p. genoemd, abonnen overname punt. Vanaf deze aop lopen dan 1 of meerdere coax kabels naar een 2-gats doos in woon- en slaapkamers. Deze aop in de meterkast bevat dus een galvanische scheiding en de kant waarop de klant zijn huisnet aansluit is tevens verbonden met de aarde in de meterkast. Dit alles ter verkoming van de door jouw genoemde aardingsproblemen.
Deze aardingsproblemen kunnen zichtbaar worden door 1 of 2 zwarte horizontale balken in beeld.


Om toch tegemoed te komen aan klanten met een slechte binnenhuisinsallatie werken kabelbedrijven sinds kort met partner bedrijven die tegen betaling de eigen binnenhuisinstallatie komen opknappen bij de klant thuis. Dit alles om de klanttevredenheid te verhogen.


Instralen op het eindversterkerkast zal niet zo snel gebeuren. Het kabelnet, het deel van het kabelbedrijf, is erg goed afgeschermd. Ik kom zelf regelmatig op een ontvangstation waar nog een oude cai mast naast staat. In deze cai mast heeft KPN digitenne zendantennes geplaatst. De zenders van 20KW staan pal naast het ontvangstation. Van instraling op het ontvangstation is geen sprake. Dit is totaal anders in alle omliggende straten en wijken. Door slechte huisinstallaties regent het klachten. Om van de problemen af te zijn is er uiteindelijk een frequentiewijziging doorgevoerd in het raster, dit gaf ook weer een hoop commentaar van klanten dus het is niet makkelijk om het goed te doen. Van de HF dichtheid van het eigen netwerk zijn de kabelbedrijven in ieder geval in Nederland heel zeker, het probleem blijven de binneninstallaties waardoor indirect de belangen de kabelbedrijven toch in het geding komen bij etheruitbreidingen.

Radiozendamateurs die hinder ondervinden van ongewenste uitstraling van kabelnet frequenties doen er dus verstandig aan om eerst hun eigen CAI binnenhuisinstallatie eens te controleren op HF dichtheid en vervolgens de binnenhuisinstallaties in de directe nabijheid.

(Mark Vernooij, PA4M)
2010/04/16

Meer informatie:

  • PI4WNO bulletin Kabelnetwerkbedrijf beducht voor storing van mobiele zenders
  • PA0PHB Toelichting op Kabelnetwerkbedrijf beducht voor storing van mobiele zenders

Storingsproblematiek kabelnetwerksystemen

. .