navbar.frm 20180310 /woerden/art/1270285782.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

In het weekend van 8 en 9 mei a.s. wordt weer de Nationale Molen- en Gemalendag gehouden, Daarbij zijn ook de zendamateurs actief, in navolging van onze Engelse radio-amateurs.

In 2009 hebben 576 molens meegedaan aan deze Molendag.
De molen in Gieterveen (Dr.) werd door PD7BZ en PD5JFK in de lucht gebracht. Ook op enkele andere molens waren zendamateurs aktief.
Wij hebben die twee dagen als zeer prettig, maar ook leerzaam (antennebouw) ervaren. Natuurlijk besteedden wij ook tijd aan het geven van informatie over onze hobby en hebben vaak een luisterend oor getroffen en een vermakelijk gesprek gehad met een oud-marconist. Collega-zendamateurs uit de regio hebben ons ook bezocht.

Wij roepen hierbij de zendamateurs van Nederland op eens in hun omgeving te kijken of er mogelijkheden zijn een molen “in de lucht te brengen”.
Graag ontvangen wij op het e-mailadres molendag2010@gmail.com reacties en op de website http://www.wota2010.tk/ zullen we een lijst van deelnemende molens met uiteraard de roepletters te publiceren.

(PD7BZ en PD5JFK)
2010/04/03

Meer informatie:

Nationale Molen- en Gemalendag 2010

. .