navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Informatie over het antenne register

Samenvatting

Het Antenneregister is een register met daarin de gegevens van antenne-installaties in Nederland.

Het huidige register is voortgekomen uit het Antenneconvenant uit 2002. Op basis van dit convenant leveren de mobiele operators nu ieder kwartaal de gegevens van hun gsm- en UMTS-antennes aan.
Met het intreden van een wijziging op de Telecommunicatiewet op 1 januari 2010 zijn niet alleen de mobiele operators, maar ook zendamateurs en alle vergunninghouders die antenne-installaties bezitten met een zendvermogen groter dan 10 dBW ERP verplicht volgens bepaalde voorschriften hun antennegegevens te registreren.
Met deze wetswijziging wordt het Antenneregister niet alleen uitgebreider qua toepassingen, maar ook actueler. Wijzigingen worden namelijk maandelijks doorgevoerd. De wet omtrent het Antenneregister is opgenomen in hoofdstuk 4A van de Telecommunicatiewet.
Het nieuwe, uitgebreide Antenneregister wordt niet zoals eerder aangekondigd in april, maar in mei gelanceerd. Dit in verband met de aanpassing van het Antenneregister aan de rijksbrede huisstijl.

(AT)
2010/04/02

 Meer informatie