navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Emergency Communication

Samenvatting

Snelle en adequate communicatie met burgers in noodsituaties is van levensbelang. Dank zij de mogelijkheid van Cell Broadcast zijn burgers in een bepaald gebied beter te alarmeren en te informeren over een (op handen zijnde) calamiteit, in aanvulling op reeds bestaande instrumenten zoals sirenes, TV, radio, en internet.

Woensdag 7 april 2010 organiseert het Nederlands Electronica en Radio Genootschap, NERG, in Delft een themabijeenkomst over Communicatie in noddsituaties.
De eerste twee voordrachten geven inzicht hoe dit mogelijk wordt, en welke technische uitdagingen er zijn op het gebied van standaardisatie. Bij 112-noodoproepen is het uitermate belangrijk om zo snel en zo exact mogelijk de plaats te kennen, vanwaar deze oproep werd gedaan. Elke seconde telt. De laatste presentatie geeft een overzicht van mogelijke locatie technieken voor oproepen via het mobiele net, en de situatie in Europa en Nederland. De leing is toegankelijk voor

(NERG)
2010/03/26

 Meer informatie

  • NERG aankondiging en programma