navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Propagatie: Sporadische E

Samenvatting

Radiogolven planten zich richtlijnig voort. Daarmee zou het bereik begrensd zijn tot de horizon. Toch kunnen we met de hele wereld radioverbindigen maken, zonder dat we daarbij hulp nodig hebben van satellieten. De geioniseerde lagen in de ionosfeer zijn hier verantwoordelijk voor.


Een van die lagen, de E-laag, bevindt zich tussen 90 en 120 km. De lucht wordt daar meer geioniseerd onder invloed van de zon dan in de onderliggende D-laag.
Onder normale omstandigheden is die ionisatie niet sterk genoeg om VHF radiogolven te reflecteren. Onder bijzondere
omstandigheden, bij grote zonne-aktiviteit, onstaat er gedurende korte tijd een sterk geioniseerd gebied, dat goede reflectie
eigenschappen heeft. Zo'n periode wordt sporadische E genoemd, en treedt soms op tijdens daglicht in de zomer. Tijdens die omstandigheden kunnen op 6- en ook op 2-meter grote afstanden worden overbrugd.

Luisteraars op die frequentiebanden kunnen dat waarnemen als er op dat moment ook verafgelegen zenders werkzaam zijn. Dat is dus
niet altijd het geval.Een alternatief is het luisteren naar stations in de VLF band. De grondgolf, waarmee zeer laagfrequent golven met het
aardoppervlak meebuigen, zullen op zulke momenten veel minder verzwakking ondervinden.
Goede stations om te monitoren zijn de Amerikaanse zenders op 24 kHz (marine) en de 60 kHz (tijdsein zender). (PA0PHB)

(pa0phb)
2010/02/27

 Meer informatie