navbar.frm 20180310 /woerden/art/1265906461.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Sony presenteerde onlangs in San Francisco een draadloze verbindingstechniek.

Deze nieuwe techniek is gebaseerd op millimeterband radiotransceivers en maakt dataverbindingen tot 11Gbps mogelijk. Door de bedrading tussen de integrated circuits in bijvoorbeeld televisie sets te vervangen, wordt een kostenreductie bereikt alsmede een grotere betrouwbaarheid.
Sony heeft efficiente millimeter circuits geintegreerd op een CMOS chip van 0.13 mm2 tot een volwaardige zender en ontvanger. Datatransfer met hoge snelheden is mogelijk bij een bereik van 1 tot 2 centimeter.
De oscillatoren op deze hoge frequenties worden niet met fazelus systemen gestabiliseerd, doch met injection locking. Die techniek maakt het mogelijk om uitgaande van een stabiele laagvermogen bron op lagere frequenties, een oscillator op hogere frequenties te stabiliseren.

(pa0phb)
2010/02/11

Meer informatie:

Millimeter frequenties voor data transmissie

. .