navbar.frm 20180310 /woerden/art/1265447278.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Wetenschappers van de Amerikaanse Yale University and het Zuid-Koreaanse Gwangju Institute of Science and Technology hebben een transistor ontwikkeld, die bestaat uit slechts een molecuul.

Zij brachten een spanning aan tussen twee gouden electroden die kontakt maakten met een benzeen molecuul. Daarmee konden zij de energietoestand van het molecule beinvloeden, precies zoals dat ook bij een transistor gebeurt. Het energieniveau bepaalt of er tussen de elektroden een stroom kan lopen. Het is zodoende mogelijk het molecuul in geleidende of sperstand te zetten.
Een zodanige schakelaar leent zich mogelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie computerchips. Conventionele transistoren kunnen niet in dergelijke kleine afmetingen werken.
Het werk borduurt voort op eerder onderzoek door Mark Reed van Yale Univeristy naar de productie van kleine elektroden. Takhee Lee, die eerder met Reed samenwerkte en nu aan het Gwangju Institute of Science and Technology is verbonden, perfectioneerde de productietechniek en heeft tevens methoden ontwikkeld waarmee de plaatsing van individuele moleculen beter is te controleren

(pa0phb)
2010/02/06

Meer informatie:

Kleinste transistor

. .