navbar.frm 20180310 /woerden/art/1263637758.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Panasonic heeft een nieuwe brandstofcel ontwikkeld die continu 20 W kan leveren en een levensduur heeft van 5000 uur.

De op methanol werkende brandstofcel is geschikt als voeding voor laptops die een relatief hoog energieverbruik hebben.
Een brandstofcel bestaat uit een aantal in serie geschakelde elementen. Elk element bevat een brandstofelektrode, een elektrolyt-membraan en een luchtelektrode. Door verbeteringen aan deze elementen is het vermogen van de brandstofcel per kubieke centimeter verdubbeld ten opzichte van voorgaande
modellen.
In de nieuwe brandstofcel wordt een oplossing van methanol in water als brandstof gebruikt. Deze brandstof wordt bij de brandstofelektrode voor een deel omgezet in waterstof ionen, die bij de luchtelektrode met zuurstof uit de lucht reageren. Door deze reactie wordt elektrische energie en water geproduceerd.
Door toepassing van poreuze lagen in de brandstofelektrode heeft men het methanolgehalte aan de elektrode kunnen verhogen. Dit heeft een positief effect op de levensduur van de brandstofcel.
De nieuwe cel weegt slechts 350 gram

(pa0phb)
2010/01/16

Meer informatie:

20 watt brandstofcel

. .