navbar.frm 20180310 /woerden/art/1263500289.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Diverse amateurs waren op de uitnodiging van Jan, PE1MPA, afgekomen, om eens een kijkje te nemen tijdens een RTTY contest.

Jan heeft een prachtige shack ingericht, waar twee conteststation gelijktijdig kunnen opereren.
Ogenschijnlijk lijkt het meedoen aan en RTTY contest een fluitje van een cent. Maar daaraan is wel het eenen ander vooraf gegaan.
Allereerst moet de apparatuur goed in orde zijn. Dat wil zeggen dat de transceiver via een interface volledig bestuurbaar is vanuit een PC. Ook de antenne rotor moest liefst via de PC bedienbaar zijn. Er zijn diverse programma die de apparatuur kunnen besturen.
Populair is momenteel N1MM. Dat programma verzorgt tevens de logging en verschaft je veel informatie over je score. Het maken van een verbinding is vrijwel geheel automatisch. Een druk op een functie toets genereert een CQ, bij antwoord van een tegenstation hetkent het programma automatisch de roepletters en een druk op een andere functietoets zorgt er voor dat automatisch het tegenstation beantwoord wordt met het volgnummer.
Naast de inspanning die men vooraf gedaan heeft met betrekking tot de apparatuur, komt het tijdens de contest op aan om op het juiste moment een roepend station te vangen. Dus op het juiste moment op de juiste plaats in de frequentieband te zitten en om die stations te werken die een hoge score opleveren.
Werkt het tegenstation niet met een dergelijke automatische opstelling, dan is een QSO soms wel wat lastiger. Vaak ontbreekt het aan de juiste operating practice, de juist discipline om een QSO af te werken. Door oefening moet dat geleerd worden.
Het was een leerzaam uurtje. We hopen dat dit initiatief van Jan er zal toe bijdragen dat meer amateurs zullen gaan deelnemen aan de afdelingscompetitie.

(pa0phb)
2010/01/14
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

Verslag Open Huis

. .