navbar.frm 20180310 /woerden/art/1260521961.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

De VERON en VRZA hebben recent een verzoek ingediend bij het Agentschap Telecom om vooruitlopend op een definitieve toewijzing voor gebruik 500 kHz de mogelijkheid te krijgen van “Early Acces” zoals al bij een aantal buurlanden het geval is. Onder bepaalde voorwaarden heeft het agentschap hier in toegestemd. De voorwaarden zijn dat de verenigingen een experimentele vergunning aanvragen en een registratie bijhouden van amateurstations met een Full registratie die proeven doen op 500 kHz. Hier volgen de belangrijkste voorwaarden:


* Maximaal toegestaan vermogen 5 watt EIRP
* Maximaal toegestane bandbreedte 100 Hz
* Frequentie moet liggen tussen 501 en 504 kHz
* Secundair gebruiksrecht vanaf 1 januari 2010 en maximaal 1 jaar


VRZA-leden kunnen zich per e-mail aanmelden bij 500khz(at)vrza.nl . De kosten van de vergunning neemt de VRZA voor zijn rekening.
VERON leden kunnen zich aanmelden bij pa0shy(at)veron.nl
Ga naar de betrokken websites voor meer informatie met betrekking tot de aanmelding.

(IARU)
2009/12/11

Meer informatie:

Experimenteren op 500 kHz

. .