navbar.frm 20180310 /woerden/art/1260459233.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op maandag 14 december 2009, 18.30 - 21.00 uur zal in het KIVI NIRIA gebouw te Den Haag een lezingenavond worden gehouden waarin in een breed perspectief SmartMetering en SmartGrid voor u uit de doeken wordt gedaan. Deze avond wordt gezamenlijk georganiseerd door het NERG en de KIVI NIRIA Afdeling voor Telecommunicatie.

Harry Droog gaat als eerste spreker in op de wijze waarop de energiehuishouding gaat verduurzamen inclusief energiebesparing en zal de noodzaak van smart grids illustreren.
Daarna behandelt Frans Campfens de technische aspecten. Slimme meters zijn onderdeel van een geavanceerd systeem om de vrije markt van energielevering te faciliteren. Op afstand kunnen de meterstanden worden afgelezen op het moment dat de klant van leverancier wenst te wisselen, en geschatte meterstanden behoren tot het verleden. Ook de netbeheerder kan de slimme meter inzetten voor het vergaren van netmetingen zoals spanningen en stromen. Deze netgegevens zullen straks ook de basis gaan vormen voor het optimaal laten functioneren van slimme netten. Netten die vraag en aanbod op elkaar af gaan stemmen, en de juiste verbruiksgegevens aan de energieleveranciers doorgeven.

Staan ons radioamateurs weer een nieuwe aanval op de korte golven te wachten?

(pa0phb)
2009/12/10

Meer informatie:

  • NERG aankondiging lezing

SmartMetering

. .