navbar.frm 20180310 /woerden/art/1258742712.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op het Amateuroverleg van oktober 2009 werden ondermeer de volgende onderwerpen besproken:


- DGPS in de 70 cm band:
Ondanks diverse publikaties over storingen zijn er bij AT slechts 2 klachten ontvangen . Het agentschap
doet momenteel een onderzoek naar een meerjarige structurele oplossing voor zowel radiozendamateurs en DGPS-gebruik. Zolang het onderzoek loopt worden er geen vergunningen voor onbemand gebruik in de 438-440 MHz uitgegeven.

- Onbemand frequentiegebruik:
Er zijn suggesties gedaan, voor het onderbrengen van digitale repeaters in de 70 cm band.
Er wordt nu eerst een beleidsstudie uitgevoerd door het agentschap., voordat AT hier verder over zal communiceren.

- Vermogenslimiet:
Er komen regelmatig verzoeken voor een ontheffing van de vermogenslimiet. Behalve voor EME worden er geen ontheffingen van de vermogenslimiet verleend. Er wordt gewerkt aan een tekst maken voor publicatie.

-Diversen
Er is gesproken over een Antenneregister, over gebruik van de 500 kHz, enz

Voor meer informatie zie het officieel verslag

(pa0phb)
2009/11/20

Meer informatie:

  • VRZA officieel verslag

Amateuroverleg oktober 2009

. .