navbar.frm 20180310 /woerden/art/1258210226.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Reeds meer dan 22 jaar zendt de VERON, afdeling Woerden, vrijwel elke zondag om 10:30 uur een radiobulletin uit op 145.575 MHz.


Dit bulletin bevat naast nieuws uit de afdeling, berichten van allerlei aard.
De RTTY-mode werd gekozen om dat daarmee vele radioamateurs regelmatig met hun (vaak historische) telex apparatuur konden experimenteren. De uitzendingen vonden en vinden plaats in de 2-meter band op de 'huis frequentie van de afdeling Woerden, om in de regio binnen een straal van 30 km een kwalitatief goede ontvangst te kunnen waarborgen.
Er was echter ook vraag naar dit bulletin buiten de regio, reden waarom het ook wereldwijd verspreid wordt via het packet-netwerk en internet.
Op de website van de afdeling wordt sinds enkele jaren een speciale webversie onderhouden. Dit dient vaak als bron voor de artikelen in het RTTY bulletin.

Het is nu tijd om ons te bezinnen over de toekomst van het RTTY bulletin
Gaan we er mee door, stoppen we er mee of moeten we de opzet gaan wijzingen en aanpassen aan de - gewijzigde - wensen van onze huidige lezers.
Wij vragen daarom uw mening. Wilt u daarom onderstaand formulier invullen?

(pa0phb)
2009/11/14

Meer informatie:

Stopt het Woerdense RTTY bulletin?

. .