navbar.frm 20180310 /woerden/art/1255101631.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Duitsland krijgt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe beginners klasse voor amateur-radio. Dit is een gevolg van een gesprek op 8 Oktober, tuseen DARC en een vertegenwoordiger van het federale ministerie van Economie en Technologie. Details en introductie tijdstip moeten nog worden vast geteld.

Uitvoerige pro en contra discussies binnen de DARC hebben uiteindelijk geleid tot een mogelijke oprichting van een beginners klasse. Deze resultaten werden gepresenteerd op de HAM RADIO in Friedrichshafen

Bovendien moet de Amateur Radio Verordening (AFuV) nog worden gewijzigd in belangrijke opzichten, waaronder die die dienen om nieuwe radio amateurs aan te trekken. Daarnaast moeten de transmissie modes nog expliciet worden vastgesteld. Omdat de nieuwe verordening nog wel even op zich laat wachten, t, is er een overgangsregeling voor de 40-m-band uiitbreiding 7100 tot 7200 kHz..

(Pieter, Bruinsma, PA0PHB)
2009/10/09
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

Duitsland krijgt nieuwe beginners licentie

. .