navbar.frm 20180310 /woerden/art/1252743157.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Bij het Naval Research Laboratory in Washington D.C. worden laserflitsen worden gebruikt om onder water geluid te produceren. Daarmee zou het mogelijk worden om onderwater te communiceren.


Door de laserflitsen worden kleine hoeveelheden water geïoniseerd. Dat raakt hierdoor oververhit en produceert een kleine stoomexplosie. Deze explosie wekt een geluidspuls op van wel 220 dB.

Met behulp van intens laserlicht kunnen de optische eigenschappen van het water zodanig worden beïnvloed dat er een focusserend effect optreedt. Door het gebruik van verschillende kleuren laserlicht, die zich met verschillende snelheden door het water bewegen, kan de puls bovendien in de tijd worden gecomprimeerd. Met behulp van deze twee verschijnselen kunnen de geluidspulsen worden in richting en dracht gemanipuleerd. Omdat de laserverschijnselen in water veel sterker optreden dan in lucht is het bijvoorbeeld mogelijk vanuit een vliegtuig laserflitsen naar het wateroppervlak te zenden, die door de lucht niet wordt gehinderd, maar vervolgens onder water geluidspulsen veroorzaken waarmee communicatie mogelijk is.

(Pieter, Bruinsma, PA0PHB)
2009/09/12
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

Onderwater communicatie met lasers

. .