navbar.frm 20180310 /woerden/art/1252697507.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging organiseert op vrijdag 2 oktober 2009 het seminar Blootstelling aan elektromagnetische velden. Tijdens dit seminar zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de technische aspecten van elektromagnetische velden (EMV). Daarbij zullen aan de orde komen de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom wetgeving, normen en handhaving en de wijze waarop EMV-testen en -evaluaties in de praktijk uitgevoerd kunnen worden om aan te tonen dat aan de normen voldaan wordt.

(Pieter, Bruinsma, PA0PHB)
2009/09/11
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

Seminar Blootstelling aan Elektromagnetische Velden

. .