navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Storingen in de 70 cm-band

Samenvatting

Op de website van AT staat sinds 16 juli 2009 het volgende bericht.


Agentschap Telecom is voornemens om het onbemand frequentiegebruik lager in de, voor radiozendamateurs beschikbare, 430 – 440 MHz band onder te brengen. Sinds oktober 2008 heeft het agentschap in dit banddeel geen vergunningen meer uitgegeven voor onbemand frequentiegebruik. Voor radiozendamateurs betekent dit dat de digitale spraakrepeaters en packet stations elders in de band worden ondergebracht.

De bestemmingen van frequentiebanden worden wereldwijd vastgelegd in het Radio Reglement van de International Telecommunications Union. Voor de frequentieband 438 – 440 MHz kent het Radio Reglement twee diensten met primaire status, namelijk de Amateur- en Radiolocatiedienst. Beide diensten hebben in onze Regio internationaal gelijkwaardige rechten. Gebruikers van deze diensten dienen het gebruik in andere landen te respecteren. DGPS (Differential Global Positioning System), is een aanvullend plaatsbepalingssysteem, waarmee de nauwkeurigheid van GPS verbeterd wordt. Een typische toepassing is bv. een navigatiesysteem toegepast op tractoren (in de landbouw), waarbij akkerbewerking sneller en nauwkeuriger kan gebeuren.

Het is de bedoeling dat AT in het amateur gedeelte andere diensten gaat toestaan. De UBA, onze zusterorganisatie heeft grote problemen met de houding van AT
Daar waar in de meeste omringende landen 440-450 MHz gebruikt wordt voor DGPS, was tot op heden deze band in Nederland toegewezen en gebruikt voor militaire toepassingen. Dit was dan blijkbaar ook de reden waarom in Nederland DGPS niet in de band 440-450 MHz is opgestart, maar wel in “onze” radioamateurband. Een dure beslissing, want de in de handel courant verkrijgbare apparatuur die werkt in de 440-470 MHz band dient speciaal omgebouwd om beneden 440 MHz te kunnen werken. Overigens rekent Nederland DGPS onterecht tot de radiolocatiesystemen.

AT baseert deze actie op basis van internationale en nationale afspraken. Volgens UBA bestaan er geen internationale afspraken tussen het AT en het BIPT over DGPS, wat AT hier blijkbaar wil suggereren.

Op de website van de UBA staat deze problematiek uitvoering beschreven.
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

 Meer informatie

'>
(Pieter, Bruinsma, PA0PHB)
2009/07/18