navbar.frm 20180310 /woerden/art/1245441113.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op 14 mei jongstleden heeft een historische vergadering plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur van de VERON en het bestuur van de VRZA.


Nadat de VRZA zich in 1951 had afgesplitst van de VERON hebben beide verenigingen weinig contact met elkaar gehad. De laatste jaren werd de roep om meer samenwerking steeds duidelijker.
De verenigingsraad van de VERON en de algemene ledenvergadering van de VRZA hebben de laatste jaren uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat er meer moet worden samengewerkt.
Uiteindelijk hebben beide besturen elkaar dus op 14 mei getroffen. In een ontspannen sfeer is met elkaar kennis gemaakt en zijn beide organisaties voorgesteld.

Het werd duidelijk dat er al op veel fronten wordt samengewerkt. Daarna is door beide besturen de bereidheid aangegeven om intensiever met elkaar samen te gaan werken. De commissies en werkgroepen zullen dit nu verder uitwerken.
Afgesproken is dat het dagelijks bestuur van de VERON en de VRZA elkaar weer in oktober zullen ontmoeten.

VERON:Remy F.G. Denker, PA3AGF
VRZA : Wim Visch, PG9W

Meer informatie

Meer informatie:


 • VERON-VRZA

  Op 14 mei jongstleden heeft een historische vergadering plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur van de VERON en het bestuur van de VRZA.

  Nadat de VRZA zich in 1951 had afgesplitst van de VERON hebben beide verenigingen weinig contact met elkaar gehad. De laatste jaren werd de roep om meer samenwerking steeds duidelijker.
  De verenigingsraad van de VERON en de algemene ledenvergadering van de VRZA hebben de laatste jaren uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat er meer moet worden samengewerkt.
  Uiteindelijk hebben beide besturen elkaar dus op 14 mei getroffen. In een ontspannen sfeer is met elkaar kennis gemaakt en zijn beide organisaties voorgesteld.

  Het werd duidelijk dat er al op veel fronten wordt samengewerkt. Daarna is door beide besturen de bereidheid aangegeven om intensiever met elkaar samen te gaan werken. De commissies en werkgroepen zullen dit nu verder uitwerken.
  Afgesproken is dat het dagelijks bestuur van de VERON en de VRZA elkaar weer in oktober zullen ontmoeten.

  VERON:Remy F.G. Denker, PA3AGF
  VRZA : Wim Visch, PG9W

VERON-VRZA

. .