navbar.frm 20180310 /woerden/art/1242762441.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Zoals het er nu uit ziet zullen 10 leden op zaterdag 10 oktober naar Dwingelo afreizen en waarschijnlijk komen daar nog enkele aanmeldingen bij. Definitieve afspraken worden na de vakantie gemaakt. Bij CAMRAS zal Henk, PA0HZP onze gastheer zijn.

Het bestuur van pi4wno is voornemens een collectief uitje te plannen naar de 'radiotelescoop dwingeloo' van de stichting CAMRAS. E.e.a. zou moeten gaan gebeuren op 10 oktober as. Bij voldoende deelname (minimaal 10 personen) zal dit evenement onder PI4WNO-vlag plaatsvinden. Er zal getracht worden een rondleiding van een deskundige te krijgen. Op de heen en terugweg sowieso een gezamenlijke opsteek met koffie/gebak. Onderling qso, sterke verhalen, wetenswaardigheden over de hobby...het moet een memorabele dag worden, die, afhankelijk van het succes misschien wel een permanent karakter gaat vertonen.

Er is de afgelopen clubavond even 'geturfd' waarbij er 5 gegadigden waren. Helaas was de opkomst nogal laag i.v.m. stadse activiteiten. Daarom bij deze nog eens via dit bulletin. meldt je voor dit komende evenement aan bij het bestuur van PI4WNO, email-adres aan de onderzijde van dit bulletin. (dit geldt ook voor hen die op de clubavond hun toezegging verleenden!!)

Verdere gegevens omtrent de voortgang en aanmeldingen zullen in de komende bulletins doorgang vinden. Opgeven bij Joop, PA1JAM , joop.schalkwijk @ hccnet.nl

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

De excursie naar CAMRAS gaat door.

. .