navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Wat is DARES

Samenvatting

Dares staat voor Dutch Amateur Radio Emergency Service.

Doelstelling

DARES stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radiozendamateurs en geregistreerde luisteramateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten. Daarbij spant DARES zich in om alternatieven te bieden voor communicatie bij de grootschalige en/of langdurige uitval van telefoon, GSM netwerken of internet.Dit doel wordt bereikt door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke technische middelen voorziene radio zendamateurs en door het organiseren van de benodigde randvoorwaarden.

DARES is een stichting zonder leden.

Het bestuur bestaat uit 7 leden, voornamelijk zendamateurs. DARES kent geen andere leden. Radioamateurs kunnen zich aanmelden als deelnemer en kunnen daardoor eventueel ingezet worden bij calamiteiten. Deelnemers hebben geen stemrecht en hebben daarmee geen invloed op de beslissingen van het bestuur.

Maar DARES kan slechts functioneren als alle actieve deelnemers zich in de gang van zaken kunnen vinden. Dat kan alleen maar als het DARES stichtingsbestuur de deelnemers, via de RC's (Regionale Coordinatoren) en plvRC's, in grote mate consulteert. Daarnaast worden er regelmatig werkgroepjes geformeerd die zich over een complexer of controversieel vraagstuk buigen en dan tot een afgewogen voorstel komen.

Waarom worden radioamateurs ingezet bij calamiteiten.

Eenvoudigweg omdat de officiele communicatiekanalen het in dergelijke gevallen meestal laten afweten. Het openbare bedraade zowel als het mobiele telefoonnet raken geblokkeerd, het lichtnet valt al heel snel uit, bij overstromingen, communicatie apparatuur van defensie is uitgeleend aan, etc.Zo werd tijdens de eerste dagen van de watersnood in 1953 de communicatie verzorgd door radioamateurs en tijdens de recente aardbeving in midden Italie hebben radioamateurs ook een belangrijke bijdrage geleverd.

Wat biedt DARES.

DARES biedt 'low-tech' communicatie. De batterijen van een porto kunnen wel een dag of tien zonder bijlading van de openbare stroomvoorziening. Belangijk is dat meteen berichten uitgewisseld kunnen worden. Er wordt daarom uitsluitend met spraak gewerkt. DARES zal zich committeren om binnen 24 uur 50 teams van twee man ter beschikking te stellen.

Hoe doet zij dit.

Het bestuur van DARES heeft regelmatig overleg met officiƫle instanties, waaronder LMAZ ( die over 112 gaat), de Veiligheidsregio's, provincies, gemeenten, Tennet en overheidsorganisaties op het gebied van bestrijding overstromingen en grote rampen.Zij heeft hiertoe met div. instanties overeenkomsten gesloten. Zij zal regelmatig publiceren in de tijdschriften van de officiƫle instanties.DARES heeft Nederland opgedeeld in 25 regio's congruent aan de officiele Veiligheids regio's. Woerden behoort bij regio 9. In elke regio heeft het hoofdbestuur een Regio Coordinator benoemd, die zelf weer een of twee assistenten aantrekt.Radioamateurs, die zich aangemeld hebben als deelnemer moeten gecertificeerd zijn voordat zij daadwerkelijk ingezet kunnen worden bij een calamiteit. Het certificatieproces moet nog uitgewerkt worden.Tot de uitrusting van een deelnemer behoren naast een porto een 'survivalkit'. Daarin zitten ondermeer warme kleren, toiletartikelen, kleingeld, het handboek, berichtenformulieren, verlengsnoeren, gereedschap, antennedraad, enz.De frequentiebanden waarop gewerkt wordt zijn 2 m en 70 cm. Deze banden zijn uitstekend geschikt voor lokaal verkeer en communicatie met een veldpost. De veldposten zenden berichten door naar de hoofdpost. Daarvoor kan de 80m band worden gebruikt. Internationaal verkeer moet plaats vinden op de HF banden Zonodig wordt Winlink gebruikt voor datacommunicatie.Er zal regelmatig worden getraind om de vaardigheden op peil te houden.Meer informatie is te vinden op de DARES website. Technische Informatie over NVIS antennes, zult u daar niet meer aantreffen. Maar wel is er een uitvoerig handboek verschenen, voor iedereen ter inzage.

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB