navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Het diepe zonnevlekkenminimum

Samenvatting

De huidige zonnecyclus gedraagt zich als de aandelenmarkt. Als de denkt dat het minimum eindelijk bereikt is, blijkt het even later nog lager te kunnen.

In 2008 werden er gedurende 266 dagen geen enkele zonnevlek waargenomen. We moeten terug gaan tot 1913 toen er 311 vlekkenloze dagen waren geteld.
Dus 2008 moest wel het minimum zijn. Maar in de eerste 90 dagen van 2009 waren er al 78 vlekkeloos. Het kon dus nog minder. 'De conclusie moet dan wel zijn dat we ons in een zeer diep zonnevlekminimum bevinden', zo konkludeert fysikus Dean Pesnell van het Goddard Space Flight Center. Dit is de rustigste zon die we in bijna een eeuw hebben gezien.

Daarnaast blijkt de helderheid van de zon ook afgenomen te zijn. Dit veroorzaakt minder verhitting van de lucht en daarmee een verminderde hoogte van de atmosfeer

De zonnevlekkencyclus is een periodiek verschijnsel met een periode van 11 jaar. Dit verschijnsel werd voor het eerst waargenomen door de Duitse astronoom Heinrich Schwabe in het midden van de 19e eeuw. Zonnevlekken zijn uitbarstingen op het zonneoppervlak ten gevolge van sterke magnetische velden en electrische stromen. Vanaf aarde zijn wij die als donkere vlekken op het zonneoppervlak verschijnen. Het aantal van die uitbarstingen neemt dus periodiek toe en weer af. Die uitbarstingen sturen stromen geladen deeltjes de ruimte in, de zonnewind.
De druk van de zonnewind is ook al in 50 jaar niet zo laag geweest blijkt uit metingen van de Ulysses ruimteschip .Een gedeelte van de zonnewind komt bij de aarde terecht, veroorzaakt geomagnetische stormen en verstoort de ionisatie van de ionosfeer. De E- en F- lagen zijn daar essentieel voor het terugkaatsen van radiogolven t.b.v aardse radiocommunicatie. En daarom zijn wij radioamateurs zo sterk afhankelijk van de zonnevlekkencyclus.

Al deze minimum waarden doen de vraag rijzen of er iets vreemds aan de hand is, of dat het gewoon bij de statistiek hoort. De zon wordt eigenlijk pas sinds WWII grootschalig in de gaten gehouden, Dat is te kort om met grotere zekerheid het verloop van deze cyclus te kunnen voorspellen. Dus zo onvoorspelbaar als het weer en de aandelenmarkt.
(NASA)

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB