navbar.frm 20180310 /woerden/art/1238874112.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

Op 25 maart 2009 heeft een team van de AMSAT-Duitsland een nieuwe mijlpaal bereikt op weg naar een eigen interplanetaire missie naar Mars. Het basisstation in Bochum heeft radiosignalen naar Venus gestuurd Na een reis van bijna 100 miljoen kilometer en een reistijd van 5 minuten werden de weerkaatste radiogolven weer ontvangen op de 20 m schotelantenne. Als zender werd een zelf ontwikkelde 5 kW magnetron zender gebruikt op 2.45 GHz

Dit is een primeur voor Europa. Het is tevens de grootste afstand die ooit door radioamateurs is overbrugd.

Deze test behoort bij de voorbereidingen voor een eigen missie naar Mars. Het streven van deze missie is om met behulp van het OpenSource principe voor amateurs tegen geringe kosten te participeren. Het oogmerk is om met gebruikmaking van eigen amateur ontvangers en een 1 meter schotel de signalen te kunnen ontvangen. De signalen zullen ook via internet worden gedistribueerd.

Meer informatie

Meer informatie:


  • Aarde-Venus-Aarde radiotransmissie

    Op 25 maart 2009 heeft een team van de AMSAT-Duitsland een nieuwe mijlpaal bereikt op weg naar een eigen interplanetaire missie naar Mars. Het basisstation in Bochum heeft radiosignalen naar Venus gestuurd Na een reis van bijna 100 miljoen kilometer en een reistijd van 5 minuten werden de weerkaatste radiogolven weer ontvangen op de 20 m schotelantenne. Als zender werd een zelf ontwikkelde 5 kW magnetron zender gebruikt op 2.45 GHz

    Dit is een primeur voor Europa. Het is tevens de grootste afstand die ooit door radioamateurs is overbrugd.
    Deze test behoort bij de voorbereidingen voor een eigen missie naar Mars. Het streven van deze missie is om met behulp van het OpenSource principe voor amateurs tegen geringe kosten te participeren. Het oogmerk is om met gebruikmaking van eigen amateur ontvangers en een 1 meter schotel de signalen te kunnen ontvangen. De signalen zullen ook via internet worden gedistribueerd.

Aarde-Venus-Aarde radiotransmissie

. .