navbar.frm 20180310 /woerden/art/1238782847.hti
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Samenvatting

In november 2008 heeft de firma Vaillant de medewerking gezocht van radioamateurs om gezamenlijk te trachten die CV-installaties op te sporen die een storing veroorzaken op de 2 meter band. Daar hebben circa 50 amateurs op gereageerd. De storingen zijn te herkennen aan een pulsachtige signaal over de gehele twee meterband. Het pulspatroon is te herkennen aan een serie korte pulsen van in totaal 140 milliseconde, met 900 milliseconde stilte.

het beste waarneembaar in AM, LSB/USB en doen zich tegelijkertijd voor over de gehele twee meterband, 24 uur per dag. In FM mode zijn deze pulsachtige signalen alleen waarneembaar tijdens verbindingen met zwakkere stations.
De gemelde klachten zijn vrijwel allemaal verholpen. Voor de zomer hoopt Valliant alle storingen te hebben verholpen. Zij proberen zo spoedig mogelijk alle nog niet getraceerde storende cv-ketels aan te passen en hopen dat dit voor de komende zomerperiode zal zijn gerealiseerd. Mocht u onverhoopt nog een stoorsignaal waarnemen dan verneemt Vaillant graag van u de volgende gegevens: uw naam en roepletters; telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent, de locatie waar u de storing het sterkst heeft waargenomen, en/of de eventuele antennerichting vanaf uw adres waar u het signaal ontvangen heeft, en/of het adres (straat, huisnummer en plaats) van de woning waar de cv-ketel zich vermoedelijk bevindt. Bij voorkeur ontvangen zij uw melding op het volgende e-mailadres: radioamateurinfo@vaillant.nl.

Meer informatie

Meer informatie:


  • Valliant vraagt medewerking radioamateurs

    In november 2008 heeft de firma Vaillant de medewerking gezocht van radioamateurs om gezamenlijk te trachten die CV-installaties op te sporen die een storing veroorzaken op de 2 meter band. Daar hebben circa 50 amateurs op gereageerd. De storingen zijn te herkennen aan een pulsachtige signaal over de gehele twee meterband. Het pulspatroon is te herkennen aan een serie korte pulsen van in totaal 140 milliseconde, met 900 milliseconde stilte.
    het beste waarneembaar in AM, LSB/USB en doen zich tegelijkertijd voor over de gehele twee meterband, 24 uur per dag. In FM mode zijn deze pulsachtige signalen alleen waarneembaar tijdens verbindingen met zwakkere stations.
    De gemelde klachten zijn vrijwel allemaal verholpen. Voor de zomer hoopt Valliant alle storingen te hebben verholpen. Zij proberen zo spoedig mogelijk alle nog niet getraceerde storende cv-ketels aan te passen en hopen dat dit voor de komende zomerperiode zal zijn gerealiseerd. Mocht u onverhoopt nog een stoorsignaal waarnemen dan verneemt Vaillant graag van u de volgende gegevens: uw naam en roepletters; telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent, de locatie waar u de storing het sterkst heeft waargenomen, en/of de eventuele antennerichting vanaf uw adres waar u het signaal ontvangen heeft, en/of het adres (straat, huisnummer en plaats) van de woning waar de cv-ketel zich vermoedelijk bevindt. Bij voorkeur ontvangen zij uw melding op het volgende e-mailadres: radioamateurinfo@vaillant.nl.

Valliant vraagt medewerking radioamateurs

. .