navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 18 oktober 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Ultra gevoelige instrumentatie voor GOCE

Samenvatting

De op 17 maart gelanceerde satelliet GOCE zal gedurende zijn levensduur van 20 maanden het zwaartekrachtveld van de aarde zeer gedetailleerd en nuawkeurig in kaart brengen.

De zwaartekracht is niet op alle plaatsen van het aardoppervlak constant. Variaties in de zwaartekracht kunnen wetenschappers meer leren over de samenstelling van de aarde. De metingen zijn ook onontbeerlijk voor het in kaart brengen van het aardoppervlak.

Die variaties zijn echter zeer gering.
Om deze variaties te meten zijn an boord van de GOCE drie paar zeer gevoelige instrumenten aangebracht,
die de richting van het zwaartekrachtveld in drie loodrecht op elkaar staande richtingen kunnen meten.
Een instrument bestaat uit twee testmassa's die op 50 cm afstand van elkaar zijn gemonteerd. De massa's worden gefixeerd met behulp van bestuurbare electrische velden. Een terugkoppelsysteem zorgt er voor dat de massa's exact op hun plaats blijven. De gevoeligheid van dit systeem is zo groot, dat verschillen van een miljoenste deel van de nominale waarde aantoonbaar is.

(ESA)
Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB

Meer informatie:

. .