navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . VAKANTIE ONDERHOUD . . Bijeenkomst op 20 september 2018 . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

World Amateur Radio Day

Samenvatting

Op 18 april van ieder jaar, vieren radioamateurs World Amateur Radio Day. Op die dag 84 jaar geleden in 1925, werd de International Amateur Radio Union (IARU) opgericht.

Het thema dit jaar is Amateurradio, uw hulp bij rampen in noodgevallen. Tijdens de laatste IARU meeting
zei de coordinator voor Emergency Communications van de IARU, Hans Zimmermann, dat de amateur radio al bijna 100 jaar een rol speelt tijdens rampen en in de laatste jaren juist aan belangrijkheid is toegenomen.

Natuurlijke en door mensen veroorzaakt rampen schijnen toe te nemen en de moderne communicatiemiddelen worden in toenemende mate ingewikkeld en werken in steeds complexere strukturen. Hierdoor worden de officiele hulpverleners in toenemende mate afhankelijk van ingewikkelde beslissingsstrukturen en hebben slechts een beperkte kennis van de hun toegewezen middelen.

Radioamateurs beschikken over zelfstandig werkende stations en kunnen werken met door mensen te ontcijferen coderingssystemen, bijvoorbeeld morse. Hun transceivers werken veelal op accu's en zijn niet afhankelijk van het openbare elektriciteitsnet. Radioamateurs gebruiken hun apparatuur regelmatig en zijn bekend met de faktoren welke de radioverbindingen wel of niet mogelijk maken.

Telecommunicatie is gemeengoed geworden. Een plotselinge uitval van deze service is vaak niet op eenvoudige wijze te herstellen. In die gevallen kan de radioamateur uitkomst bieden. Uit het recente verleden kunnen we daarbij noemen de tsunami en de overstroming bij New Orleans.
Het is daarom belangrijk dat een groep radioamateurs hun apparatuur in goede staat klaar heeft staan en dat op regelmatige basis de vaardigheden worden geoefend. In Nederland is daartoe DARES opgericht.

DARES, Dutch Amateur Radio Emergency Service, stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radio zendamateurs en geregistreerde luistermateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten op nationaal én internationaal niveau. Daarbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie bij calamiteiten en noodsituaties te leveren. De nadruk ligt daarbij op de ondersteuning van evacuaties, opvang en verzorging. In de visie van de stichting DARES kunnen gelicenseerde radiozendamateurs een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers in Nederland. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke technische middelen voorziene radio zendamateurs en door het organiseren van de benodigde randvoorwaarden.
Op donderdag 16 april a.s. zal Joop Verdoes, PA1JAV daarover een lezing geven voor de afdeling Woerden
Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.

Pieter J. T. Bruinsma, PA0PHB