navbar.frm 20180310 /navigation.nav
Bijeenkomst 18 april . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

De buitenlucht maakt hongerig


(Credit: unknown)
In het eerste weekend van juni wordt de internationale (Regio 1) CW velddag gehouden. (20190419)