navbar.frm 20180310 /navigation.nav
Bijeenkomst 21 maart . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

Nieuwe opzet rond publikatie van het RTTY bulletin

PA3EJE rondeleider
PA3EJE rondeleider
(http://80.60.170.41:5014/img/pi4wno-20151101-1373.jpg)
Het bestuur van de afdeling Woerden van de VERON doet zijn best om elke zondag een bulletin in een digitale mode, momenteel RTTY, uit te zenden. En tevens daarop volgend een radio-ronde te organiseren, waarin de uitgezonden en andere voor radioamateurs interessante onderwerpen ter sprake kunnen komen. (20170614)