navbar.frm 20180310 /navigation.nav
Bijeenkomst 18 april . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 maart . .
W

PI4WNO Verenigingszender

PA3EJE operator PI4WNO
PA3EJE operator PI4WNO
(Credit: unknown)
Clubstation v.d. Afdeling 66 van de VERON, WOERDEN EN OMSTREKEN (20151101)