navbar.frm 20180310 woerden/navigation.nav
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Friese 11 Steden contest 2018

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 34ste Friese 11 steden-contest 2018.