navbar.frm 20180310 /navigation.nav
Bijeenkomst 21 febr . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 21 febr . .
W

Radio en ... Niek, PA3CXM

Niek, PA3CXM
Niek, PA3CXM

Wie is Niek, PA3CXM , hoe werd hij radioamateur en hoe beleeft hij zijn hobby

Zijn eerste kennismaking met het fenomeen 'radio' was in 1940 dankzij zijn vader die in radio was geïnteresseerd. Het verplicht inleveren van de Telefunken radio een jaar later maakte diepe indruk op Niek. Ondanks de oorlog werd er in 1943–45 een kristalontvanger gebouwd om naar Radio Oranje te luisteren. Met dank aan het 'Jongens-radioboek' en de 'Amroh' spullen kwam de hobby na de oorlog in een stroomversnelling. Met het aansluiten van 220 Volt op de luidspreke kwam daar tijdelijk een eind aan.

Aansluitend maakte Niek een sprongentje in de tijd en memoreerde enkele markante gebeurtenissen w.o. de watersnoodramp in 1953, 600 jaar stad Woerden in 1972 en zijn complete afgang in 1975 op het examen zendamateur. Dat maakte hij in 1981 goed want toen stapte hij met de call PE1GPG trots naar buiten. Een jaar later haalde hij na drie keer zijn CW examen en veranderde de call in PA3CXM

De spoorwegen hebben altijd een grote rol in Nieks leven gespeeld, ook als zendamateur. In 1983werd op het FIRAC congres in Borkum (Dl) RANS (Radio Amateurs Nederlandse Spoorwegen) opgericht waar hij van november 1983 tot maart 1993 voorzitter van was. Tijdens die periode, om precies te zijn in 1989 bestonden de spoorwegen in Nederland 150 jaar en dat werd gevierd met een groots meerdaags FIRAC congres in Akersloot en deelname aan de langste trein ter wereld. Wat een organisatie moet dat geweest zijn! In 1989 werd Niek benoemd tot president van de FIRAC. Secretaris toen was Roger DF9XI, tot op de dag van vandaag nog steeds een goede vriend. Nieks benoeming tot hoogleraar in 1991 noodzaakte hem zijn functie als president van de FIRAC neer te leggen

Niek verhaal stond bewust niet in het teken van de technische aspecten van de hobby maar in de sociale en menselijke kanten hier van. Zo vertelde hij over het hulptransport naar Roemenië waar in een goederenwagon door RANS ingezamelde zenders en ontvangers stonden. Toen Stefan YO2BZ om twee uur ‘s-nachts tijdens een opening in de ruis hem liet weten dat het transport was aangekomen was Niek het gelukkigste mens ter wereld. Zijn bezoek aan Indonesië in 2000 waar hij gastcolleges aan de TU in Bandung gaf, bracht hem ook daar in contact met zendamateurs, w.o. Kinta YB1FF. Zeer bijzonder was zijn avontuur met Joachim CT4KO bij wie hij thuis in Amadora (zeker niet dankzij de flexibele opstelling van de toenmalige importeur) een niet te krijgen Yaesu onderdeel afleverde!

Tenslotte stond Niek aan de wieg van A66, Woerden en omstreken. De afdeling ontstond na een jarenlange ‘vrije liefde’ in het hotel van Ton Hoek PA0PIM (SK) tegenover het station. Dat gebeurde mede op aandringen van Flip PA0OHD (SK) hoofdbestuurslid van de VERON die in de Meije woonde

Niek sloot zijn boeiende verhaal af met het laten zien van zijn twee QSL kaarten en met de woorden “Het is een voorrecht zendamateur te zijn!” gaf het ‘Radio en…’ stokje door aan Jan Sander PA3GON voor de volgende Radio en . . .

(Nico, PA0NCR 2017/10/06 )

Referenties, meer informatie:
PA3CXM Meer informatie
Onderwerpen
VerenigingVereniging StoringStoring RadiosetRadioset OpleidingOpleiding OperationsOperations MorseMorse ModulatieModulatie LiefLief LeedLeed GeschiedenisGeschiedenis EnEn DigmodeDigmode BijeenkomstenBijeenkomsten