navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Volgende bijeenkomst 20 februari . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Volgende bijeenkomst 20 februari . .
W
menu not found -->
/index.hti
JS-not ok
nieuws
pi4wno
prop
about
artikelen
footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
2020/01/22 ©
VoorwaardenTerms and Conditions

De pagina's op deze website bevatten werk van vele radioamateurs en ook anderen. Die activiteiten zijn vaak het resultaat van vele uren inspanning die belangeloos en grotendeels in vrijetijd plaats vinden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de aangeboden informatie of verwijzingen betrouwbaar zijn.
Aan het bezoek van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het bezoeken van deze website, in welke vorm ook, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Het is verboden zonder bronvermelding (gedeelten van ) informatie van deze website in welke vorm ook over te nemen en opnieuw te publiceren.

Gebruikers van 'automaten' (webcrawlers, e-mailharvesters, etc) om de inhoud van deze website te vergaren, worden persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de acties van die automaten op deze website.

This Website is maintained by radio amateurs and others. Volunteers, who devote countless hours in their spare time. We therefore can not be held responsible for the validity of the information and the employed references.
This Website is provided to you subject to the following conditions. These terms are in addition to any other terms governing access to this Website. By visiting (in any manner) this Website you accept these terms and conditions (the "Terms of Service"). Please read them carefully.

Republishing of (parts) of the informaties contained by this website is allowed, provided acknowledgement is made of the source of the information. Without prior consent from the authors none of the information of this website shall be republished

Any Non-Human Visitors (crawlers, e-mail harvesters, etc) to this Website shall be considered agents of the individual(s) who control or author them. These individuals shall ultimately be responsible for the behavior of their Non-Human Visitor agents and are liable for violations of the Terms of Service.

The material is released free of copyrights under Creative Commons CC0. You may download, modify, distribute, and use them royalty free for anything you like, even in commercial applications. Attribution is apprecialed.

We release all our documents, reports, infographics and researches under the Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Unless otherwise stated, images are released under CC0 as well. Please feel free to download and reuse.

Gebruik van informatie

U kunt zonder toestemming links naar onze pagina's in uw pagina's opnemen.

Gebruikt u echter de informatie van onze website in uw pagina's, dan moet u daarvoor vooraf toestemming verkrijgen.

Om de informatievoorziening niet in gevaar te brengen is het niet toegestaan om grote aantallen pagina's ineens op te vragen, zoals dat het geval is door het gebruik van webcrawlers, of soms bij Internet Explorer (DigExt e.a.) en sommige Firefox-plugins. Gebruik dus geen webcrawlers.

Bent u van menig dat er onterecht gegevens van u op onze pagina's staan, laat ons dat dan weten, a.u.b.

E-mail adressen

De op deze site vermelde e-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden door natuurlijke personen om over de op die pagina's vermelde inhoud te corresponderen. Zoals is aangegeven met de 'no-email-collection' melding in de header van elke webpagina en in het 'robots.txt'-bestand, worden e-mailadressen op deze website beschouwd als intellectueel eigendom van de eigenaar van deze website. Het gebruik van automaten om e-mailadressen te verzamelen is niet toegestaan.

Roepletters

Gegevens uit het Internationaal Callbook bevatten privacy gevoelige informatie. Het is niet toegestaan de door ons getoonde informatie anders dan ten behoeve van amateur radio onderzoek te gebruiken. De door ons getoonde informatie is afkomstig van de licentiehouders of is vrijelijk op het WWW beschikbaar.

Misbruik

Diverse maatregelen zijn genomen om misbruik te voorkomen. Hierbij zijn ontzegging van de toegang en juridische acties niet uitgesloten.

Notice

Permission is granted to use links to our pages to use links to our pages.

You need prior permission if you use the information provided by our pages.

Do not download vast amounts of pages from our website, as this will slow down our service to the amateur radio communuty. We restrict the use of webcrawlers. Please check your Windows-XP, IE7 and Firefox settings with this respect.

Please notify us if we accidentally use your information on our pages without your consent.

E-mail addresses

The use of the e-mail addresses on our pages is restricted to communication about the contents of those pages. Furthermore, as specified by the "no-email-collection" flag in the header of every web page and the robots.txt file, email addresses on this site are considered proprietary intellectual property of the owners of this website. It is recognized that these email addresses are provided for human visitors alone, and have value in part because they are accessible only to said human visitors.

Callsign data

The information from the International Callbooks is only to be used to assist in amateur radio experiments. The information has been provided for that purpose by the licencees, the autorities or has been retrieved from the public pages on the WWW. The amount of data which we will present to our visitors is limited, however.

Penalty

Misbehaviour may result in denial of service and / or legal action.

Melden van een klacht

Persoonsgegevens
Privacy

footerconvert.frm
background-color:#bdf'
Redactie: pa0phb @ veron.nl
Wednesday, 22-Jan-2020 11:19:35 CET ©