navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . Groot onderhoud . . . Bijeenkomst op 19 april 2018 . . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Uit het archief

Attentie dit programma is nog experimenteel

Over het laden van loodaccu

Over het laden van loodaccu Als we een lange levensduur van onze vakantieaccu willen bereiken, moeten we hoge eisen stellen aan het onderhoud van de accu. En met name aan het laadapparaat

TU Delft heeft een zogenoemde BATTOLYSER ontwikkeld

TU Delft heeft een zogenoemde BATTOLYSER ontwikkeld Voor het eerst hebben onderzoekers van de TU Delft onder leiding van prof. Fokko Mulder een geïntegreerd batterij-elektrolyse-apparaat geproduceerd, een zogenoemde 'battolyser'. Het apparaat kan op een efficiënte manier elektriciteit opslaan of leveren als een batterij en kan water splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse.

Nieuwe impuls directe productie waterstof uit zonlicht

Nieuwe impuls directe productie waterstof uit zonlicht Een internationale samenwerking, gecoördineerd door de Universiteit Twente, heeft geleid tot een nieuwe ontwerp strategie voor waterstof producerende fotokatalysatoren. Het onderzoek is uitgevoerd in de Optical Sciences group (TNW/MESA+) door PhD student Qing Pan en assistant professor dr. ir. Annemarie Huijser.

Nieuw record voor HT supergeleiding

Nieuw record voor HT supergeleiding Superconductors vertonen bijzondere eingenschappen. Naast weerstandsloos voor elektrisch stroom ook nog bijzondere magnetische en thermische eigenschappen.Deze eigenschappen treden echter alleen op bij bijzonder lage temperaturen, rond het absolute nulpunt, -273 graden C.

RADIOSET

RADIOSET AUDIO

UITVINDING(1)

1

1 MICROGOLF
Attentie dit programma onderdeel is nog experimenteel