navbar.frm 20180310
ATTENTIE. . Groot onderhoud . . . Bijeenkomst op 19 april 2018 . . . Elke zondag 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde .
W

Uit het archief

Attentie dit programma is nog experimenteel

Radar hulp voor blinden

Radar hulp voor blinden VTT, het Finse Technisch Onderzoek Center, heeft een draagbaar apparaat ontwikkeld, de Guidesense, waarmee blinden zich veiliger in het verkeer kunnen begeven.

POINTER, toepassing van extreem lage frequenties

POINTER, toepassing van extreem lage frequenties NASA heeft een bijzonder systeem ontwikkeld dat toepassing kan vinden voor plaatsbepaling van brandweerlieden bijvoorbeeld.

2016 het jaar van de zwaartekracht golven

2016 het jaar van de zwaartekracht golven Zwaartekracht golven zijn niet direct het gebied van de radio amateur. Maar toch een interessant nieuwe ontdekking

Meteoor Scatter een uitdaging

Meteoor Scatter een uitdaging Van 18 - 24 oktober 2016 kunnen verwachten we weer de meteoor zwerm de Orioniden. Het maximum met 23 met 23 meteoren per uur valt op 22 oktober rond 21 uur.

LIDAR

LIDAR LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging is een technologie die de afstand tot een object bepaalt door middel van laserpulsen.

Vallende sterren - de Perseiden

Vallende sterren - de Perseiden De meteorenzwerm Perseïden bereikt op 12 augustus 2016, rond 19 uur, zijn maximum. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo'n 85 meteoren per uur te verwachten. Een goede gelegen- heid om eens kennis te maken met MS, meteoor scatter.

Alexander Stepanovich Popov (1859 - 1906)

Alexander Stepanovich Popov (1859 - 1906) Alexander Stepanovich Popov was een Russische natuurkundige en elektrotechnisch ingenieur, bekend van zijn onderzoeken van elektromagnetische golven en ontvangst over grote afstanden. Popov wordt in Rusland beschouwd als de uitvinder van de radio

Oliver Lodge (1851 - 1955)

Oliver Lodge (1851 - 1955) Sir Oliver Joseph Lodge, was a Engelse natuurkundige, auteur en uitvinder op het gebied van radio. Onafhankelijk van Hertz wees hij op het bestaan van elektromagnetische straling en demonstreerde radiogolven met behulp van een coherer.

Wie vond de radio uit?

Wie vond de radio uit? Afhankelijk aan wie men die vraag stelt worden namen genoemd als Marconi, Tesla, Loomis of Popov. In werkelijkheid vond niemand de radio uit. De 'radio' was het resultaat van een com- binatie van experimenten van veel wetenschappers en hobbyisten die ieder verder bouwden op het werk van hun voorgangers.

Metaalgaas onzichtbaar voor radiogolven

Metaalgaas onzichtbaar voor radiogolven Onzichtbaarheid voor radio- of lichtgolven betekent dat die golven om het voorwerp heen buigen. Het gaat dan meestal om kleine eenvoudige voorwerpen. Een team van Chinese en Amerikaanse wetenschappers hebbn met een nieuwe aanpak een 'onzichtbaar' materiaal gemaakt.

Onzichtbaar voor radar

Onzichtbaar voor radar In vele laboratoria werkt men aan een ‘onzichtbaarheidsmantel’: een populaire benaming voor een materiaal waarmee objecten onzichtbaar kunnen worden gemaakt. Onzichtbaar voor licht of radiogolven.

NVIS, betrouwbare communicatie tijdens rampen

NVIS, betrouwbare communicatie tijdens rampen In gebieden waar geen telecommunicatie-infrastructuur is, of wanneer die infrastructuur door een natuurramp is verwoest, kan Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) propagatie voor een verbinding met de buitenwereld zorgen.

100 Jaar relativiteits theorie

100 Jaar relativiteits theorie In 1915 voltooide Einstein zijn ‘relativiteitstheorie’ die hij een jaar later publiceerde. Zij veroorzaakte een revolutie in de wetenschappelijke wereld.

SuperDARN Radar Netwerk

SuperDARN Radar Netwerk SuperDARN is een uitgebreid netwerk van HF radar istallaties met als doel onderzoek te doen aan de ionosfeer, cruciaal voor de propagatie verwachtingen van HF radio golven.

Hoe zonuitbarstingen de HF propagatie beinvloeden

Hoe zonuitbarstingen de HF propagatie beinvloeden HF radiogolven worden verstrooid door geioniseerde lagen in de ionosfeer.Een radioamateur mocht gebruik maken van het SuoerDARN radar netwerk om onderzoek te doen naar de invloed van zonne uitbarstingen op de HF propagatie.

Terahertz straling uit een eenvoudige chip

Terahertz straling uit een eenvoudige chip Radiogolven in het terahertz gebied, T-straling, houden beloften in voor nieuwe toepassingen in de toekomst in de beveiliging, medische beeldvorming en supersnelle draadloze communicatie.

High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP

High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP HAARP, het militaire High Frequency Active Auroral Research Programma, zal op 11 augustus 2015 overgedragen worden aan de wetenschap.

Heinrich Rudolf Hertz (1857 - 1894)

Heinrich Rudolf Hertz (1857 - 1894) Heinrich Hertz, een Duitse natuurkundige was een van de eersten die de theorie van Maxwell toepaste en experimenten deed met de voortplaning van radiogolven. Naar hem is de Hertz, de eenheid van frequentie genoemd.

De magnetische detector

De magnetische detector De magnetische detector, of Marcon's magnetische detector, ook wel Maggie genoemd, was een vroege detector van radiogolven die in een aantal van de vroegste radio ontvangers werd gebruikt voor het ontvangen van morse gecodeerde telegrafie boodschappen.

Herhaling van het experiment van Marconi

Herhaling van het experiment van Marconi Een vonkenzender is een zendapparaat dat hedentedagen niet toegestaan is. Bij hoge uitzondering heeft het Britse Post Agenschap toestemming gegeven om Marconi's eerste experimenten met een overzeese radiotelegraaf verbinding te herhalen.

Duitse amateurs krijgen tijdelijk toegang tot 70 MHz

Duitse amateurs krijgen tijdelijk toegang tot 70 MHz Duitse zendamateurs krijgen gedurende het Sporadisch-E seizoen toegang tot een klein deel van de 4-meter band.

Grimeton Radio Station met roepletters SAQ

Grimeton Radio Station met roepletters SAQ Het Zweedse langegolf radiotelegrafie station Grimeton werd in 1924 in gebruik genomen. Het werd in 2004 op UNESCO's World Heritage Lijst geplaatst.

Metamateriaal maakt radarsystemen goedkoper

Metamateriaal maakt radarsystemen goedkoper Door gebruik te maken van een vel goedkoop metamateriaal wordt het mogelijk krachtiger radar apparatuur voor automobielen te maken.

Eclipse experiments groot succes

Eclipse experiments groot succes Hoewel in Nederland de zonsverduistering nauwelijks zichtbaar was vanwege de bewolking, zijn de radioexperimenen succesvol geweest

De coherer

De coherer De coherer werd in de beginjaren van de radio gebruikt als detector voor morse gecodeerde radio golven.

Zonsverduistering 20 maart

Zonsverduistering 20 maart In de ochtend van vrijdag 20 maart 2015 zal in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. Een bijzondere gelegenheid om de invloed van de zon op de propagatie van radiogolven waar te nemen.

Bubbels in de ionosfeer

Bubbels in de ionosfeer De geioniseerde lagen in de atmosfeer zijn zeer belangrijk voor de propagatie van radiogolven. Verstoringen van deze lagen kunnen radiocommunicatie sterk beinvloeden.

propagatie

propagatie 1499683829&keywds=radiogolven

FREQUENTIE-BAND(2)

1

1 MICROGOLF
Attentie dit programma onderdeel is nog experimenteel