navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Geen bijeenkomst in juni en juli . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Geen bijeenkomst in juni en juli . .
W

Onderwerp energie

    Excuses: Storing volgummers 0 => 6
Ontikkelingen in energie opslag Beschikbaarheid van elektrische energie is fundamenteel voor de moderne maatschappij. Tijdelijke opslag van overtollige energie is daarbij buitengewoon belangrijk. Een aantal recente ontwikkelingen ... (ENERGIE UITVINDING) 2019/02/02   
IJzerpoeder als schone, alternatieve brandstof Naast het bij ons bekende gebruik van ijzer poeder in spoelen, is nu ook een toepassing gevonden voor de industrie die van het gas af moet. ... (ENERGIE) 2018/11/20   
Nieuwe manier langdurige opslag zonne-energie Onderzoekers van de Zweedse Chalmers University of Technology hebben een molecuul ontworpen om zonne-energie in op te slaan. ... (ENERGIE MATERIALEN) 2018/10/27   
Uitvinding van de gloeilamp Ook de uitvinding van de gloeilamp is niet aan een iemand toe te schrijven maar is een proces van velen die bijdroegen aan de ontwikkeling ervan. ... (ENERGIE GESCHIEDENIS COMPONENTEN OPTICA) 2018/10/27   
Axiale elektrische tractie motoren Elektromotoren zijn het hart van ieder elektrisch voertuig. Daarbij zijn gring gewicht en hoog rendement belangrijke eigenschappen. ... (COMPONENTEN ENERGIE) 2018/08/14   
Zenobe Gramme (1826 - 1901) Zenobe Gramme was een Belgisch elektrotechnisch ingenieur. In 1869 vond hij de Gramme-dynamo uit, een gelijkstroomdynamo die in staat was veel hogere spanningen te genereren dan de toen bekende dynamo... (COMPONENTEN ENERGIE UITVINDING) 2018/07/14   
    Excuses: Storing energie