navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Volgende bijeenkomst 21 november . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Volgende bijeenkomst 21 november . .
W
    Excuses: Storing volgummers 0 => 6
Bijeenkomst A66 Woerden Donderdag 21 november 2019 komt Peter PC7T naar ‘De Badkuip’ om ons alles te vertellen over het radiowerk aan boord van een koopvaardijschip voor de komst van satellietcommunicatie. Een prachtig ... () 2019/11/14   
Friese Elfsteden Contest 2019 De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 35-ste Friese 11 stedencontest 2019. Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om a... (CONTEST) 2019/11/13   
RTTY bulletin Elke zondag zendt onze afdelingszender een nieuw RTTY bulletin uit. Van 10:30 - 11:00 uur in FM op 145.475 MHz.... () 2019/11/13   
Over tijd en de atoomklok De absolute tijd en tijdverschillen spelen een belangrijke rol in vrijwel alle processen. We bepalen de tijd aan de hand van een regelmatig terugkerend verschijnsel - een oscillator - en houden dan bi... () 2019/11/10   
Tentoonstelling 100 jaar Radio Onder het motto 'Idzerda en daarna' wordt in het Atrium van het stadhuis in Den Haag aan het Spui 70 van maandag 4 tot en met vrijdag 15 november een tentoonstelling gehouden in het Atrium van het sta... () 2019/11/02   
SSTV ronde A66 Jan, PA4M, en Gerrit, PA4G, hebben het initiatief genomen voor een SSTV ronde en wel op elke maandagavond van 19:30 tot 20:30. Iedereen is van harte welkom! ... () 2019/11/01