navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Bijeenkomst 20 juni . . Ronde elke zondag 11:00 uur 145.475 MHz . . 10:30 RTTY bulletin . . 11:00 uur Woerdense Ronde . . Bijeenkomst 20 juni . .
W

Lijst met publicaties

    Excuses: Storing volgummers 0 => 6
Flexibel piezo-elektrisch materiaal Het piĆ«zo-elektrisch effect is het verschijnsel dat bepaalde materialen onder invloed van druk, bijvoorbeeld door buiging, een elektrische spanning produceren.... (BIJZONDERE-MATERIALEN MATERIALEN SENSOREN) 2019/04/28   
Morse versus SSB Morse blijkt soms sneller dan spraak als er zeer zwak signaal is dat verzuipt in de ruis, QRM nog daargelaten. Dat komt omdat je dan bij die nauwelijks waarneembare signalen alle letters van een woor... (MODULATIE PUBLIKATIE STORING) 2019/04/28   
NPR Nieuw Packet Radio modem De Franse radioamateur Guillaume, F4HDK, heeft een nieuw radio modem ontwikkeld. ... (RADIOSET INTERNET) 2019/04/25   
Amateur satellieten een plaag? Een satelliet in de lucht bengen is tegenwoordig geen science fiction meer en niet alleen maar weg gelegd voor regeringen van rijke landen. Ook de radioamateurs spelen nu een behoorlijk toontje mee.... (NATUURKUNDE PUBLIKATIE SATELIETEN) 2019/04/23   
Windmolen in uw achtertuin? Met het streven om Nederland vol te bouwen met windmolens, zouden radioamateurs zich moeten afvragen, wat dat betekent voor de uitoefening van hun hobby. ... (ANTENNE ASTRONOMIE PROPAGATIE STORING) 2019/04/18   
Harry Nyquist (1889-1976) Harry Nyquist was een Amerikaans elektrotechnicus van Zweedse afkomst, die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de communicatie en informatie theorie. Hij heeft belangrijk werk verrich... () 2019/04/13